دفاع لندن از فروش سلاح به عربستان

نماینده انگلیس در سازمان ملل گفت که از ایران و روسیه می‌خواهد به حکومت سوریه فشار بیاورند تا در ادلب اقدام نظامی انجام ندهد.