درخواست گروه‌های مقاومت فلسطین برای لغو «پیمان اسلو»

شماری از گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله جنبش حماس از سازمان آزادی بخش فلسطین خواستند پیمان اسلو را ملغی کند.