انتقاد قاسمی از سکوت فرانسه در قبال اقدامات تروریستی علیه ایران

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از سکوت دولت فرانسه در قبال اقدامات تروریستی هدایت شده از خاک عراق علیه ایران انتقاد کرد.