استقبال صلیب سرخ از توافق صلح در سودان جنوبی

کمیته بین المللی صلیب سرخ با استقبال از امضای توافق میان طرفین درگیری‌ها در سودان جنوبی از این توافق به عنوان نشانه‌ای برای رسیدن به یک راه حل برای این مخاصمه یاد کرد.