اتحادیه‌های تجاری انگلیس بدنبال لغو برگزیت هستند

یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اتحادیه‌های تجاری انگلیس بدنبال لغو همه پرسی برگزیت هستند.